Yhdistystoiminnan perustehtävä

Perjantai 19.7.2019 - Eija Grönholm


Heinäkuinen terveydys sinulle arvoisa blogin lukija!

Näin kesäretken kynnyksellä olen pohtinut millaista toimintaa yhdistyksemme jäsenet ja potentiaaliset jäsenet oikeasti kaipaavat?

Meillä on nyt jäseniä n. 460 ja potentiaalisia jäseniä runsaasti enemmän. Parhaimmillaan yhdistyksessä on ollut jäseniä 602 henkilöä vuonna 2009. Kysymys herää, mitä silloin tehtiin mahdollisesti eri tavalla kuin nyt ja mikä on aiheuttanut jäsenmäärän kohtalaisen suuren laskun?

Diabetesliitosta saadun tilaston perusteella vuonna 2017 Kotka-Pyhtää seudulla oli reilu 4700 henkilöä, jotka olivat saaneet diabeteslääkekorvauksia. Potentilaalisten jäsenten määrä on siis suuri, järjestäytymisasteen ollessa tällä hetkellä 10% luokkaa. Yhdistyksemme jäsenten ikähaarukka on 5 - 95+ . Alle 30-vuotiata on 38 henkilöä ja ikäryhmään 30-64 kuuluu 237 jäsentä. 65+ jäseniä on 248. Noin 30 henkilön ikätietoa ei ole.

Tämä ikäjakauma kertoo itselleni, että nuorisotoimintaan olisi edellytyksiä ja toiminnassa voisi olla eroa työikäisten ja 65+ jäsenten välillä. Edunvalvontatyö koskee kaikkia tasapuolisesti. Yhdistyksen tulisi olla asiantuntija niin lapsiperheiden kuin jo esin. hoiva-asumisen parissa olevien henkilöiden ja heidän omaisten sairauden tukijoina. Tästä johtuen tarvitsemme myös johtokuntatoimintaan eri ikäisiä ja erilaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotta päätöksenteko perustuisi mahdollisimman laajaan ikäedustukseen.

Mutta siitä toiminnasta...  Valtakunnassa tehdään paljon erityyppistä diabetesyhdistystyötä. Kerhotoiminta on yleistä, samoin erilaiset tukiryhmät sairaustyypin mukaan. Ja tottahan toki huvitoimikunnat järjestävät matkoja ja retkiä. Kuntien välillä tehdään paljon myös alueellista yhteistoimintaa, koska pienissä kunnissa yhdistysten resurssit ovat vähäisiä. Kyllä Kotkan-Haminan seutu voisi tässä asiassa myös terästäytyä.

Kotka-Pyhtää yhdistyksen seuraava tapahtuma on kesäretki Rankkiin. Ilmoittautuneita voisi olla enemmän. Tästä syystä jatkamme ilmoittautumisaikaa elokuun alkuun. Toiminta-suunnitelmassa on myös alkusyksystä lapsiperheille suunnattu tapahtuma ja tietysti pikkujoulut. Myös maailman diabetespäivänä torstaina 14.11. on suunnitteilla iltatapahtuma. Tähän suunnitteluun haastan mukaan myös Kaakon yhdistyksen :-)

Mutta mitä muuta te kaipaatte? Käy vielä vastaamassa pikakyselyyn, niin saamme kattavamman otoksen toiveista. Voit lähettää myös palautetta palautelomakkeen kautta.

Yhdistystoimintaan osallistuminen riippuu monesta asiasta. Näitä ovat mm. perhe- ja työtilanne, joka vaikuttaa ajankäyttöön, ja joka tuntuu tänä päivänvä olevan erittäin kriittinen asia, kun puhutaan osallisuudesta. Vapaa-aikaa arvostetaan ja sen halutaan olevan laadukasta, osallistumiset valitaan huolella. Osallistumiseen vaikuttaa myös terveydentila, rahatilanne, tarjolla olevan toiminnan mielekkyys, mahdollisuus lähteä esim. julkisilla tapahtumaan sekä ihan niin yksinkertainen asia kuin ystävä. Kynnys osallistua yksin tapahtumaan, jossa ympärillä on vain vieraita ihmisiä, ei välttämättä houkuttele lähtemään. Kaikki nämä nämä ovat ymmärrettäviä asioita, eivät tekosyitä. Yhdistyksen tulisi osata madaltaa kynnystä osallistumiseen ja tehdä toiminnasta riittävän kiinnostavaa. Iso ja mielenkiintoinen haaste!

Iloisia kesäpäiviä!

-eija-


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini